Teatr Słowacki w Krakowie
EN | PL
Minia_tour
Bajki robotów
Kariera Artura Ui
W Ogień!
Myśląca Ręka
Vernon Subutex
Tajemnice Wesela
Bolesław Śmiały
Rabacja
Zemsta
Z_biegiem lat_z_biegiem_dni
szklanepaciorki
Teatr w Krakowie. Prolog
Wyzwolenie
Plastiki
Strona główna Projekt Teatr XXI wieku Aktualności teatralne O nas w mediach Administracyjne Dla prasy Małopolski Ogród Sztuki Cyfrowe Dziedzictwo Partnerzy
 
Aktualności Repertuar Spektakle Zespół Teatr Galeria Bilety

Administracyjne

15.03.2018  
Nabór na stanowisko: Koordynator domu Rzemiosł Teatralnych

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: koordynator Domu Rzemiosł Teatralnych. Szczegóły aplikacji w załączeniu. 

01.03.2018  
Nabór na stanpwisko Malarz-modelator

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: malarz-modelator. Szczegółowe informacje na temat niniejszej aplikacji znajduja si e w załączonym Ogłoszeniu. 

22.02.2018  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-DAM-282-1/18
...

Dzień dobry, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomie[...]

Dzień dobry, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Impel Facility Services sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław- pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.  
13.02.2018  
Nabór na stanowisko: Kierownik działu marketingu
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:Kierownik działu marketinguOpis Stanowiska: • Tworzenie strategii działań promocyjnych i reklamowych dla Teatru• Kreowanie [...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:
Kierownik działu marketingu

Opis Stanowiska:

• Tworzenie strategii działań promocyjnych i reklamowych dla Teatru
• Kreowanie i nadzór nad realizacją projektów marketingowych
• Kształtowanie polityki cenowej sprzedaży biletów
• Przygotowywanie umów z zakresu pracy działu, w tym umów z podwykonawcami i sponsorami
• Nadzór nad wizualną reklamą i prezentacją Teatru i jego działalności artystycznej
• Bieżący monitoring i wiedza z zakresu trendów, stylów, metod i narzędzi do promocji we współczesnym teatrze
• Organizacja imprez związanych z działalnością Teatru.
• Ścisła współpraca w realizacji zadań z Dyrekcją Teatru, Działem Artystycznym i Kierownikiem Literackim

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe , preferowane kierunkowe
• Doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata, znajomość branży
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury
• Zdolności pracy twórczej, kreatywnej
• Niestandardowe podejście do aktywności marketingowej
• Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze pracy
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl
w terminie do dnia 01.03 2018 r. (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
13.02.2018  
Nabór na stanowisko: Koordynator Pracy Artystycznej
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:Koordynator Pracy ArtystycznejOpis Stanowiska: • Przygotowywanie i redagowanie ogłoszeń, tekstów, informacji, newsl[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:
Koordynator Pracy Artystycznej

Opis Stanowiska:

• Przygotowywanie i redagowanie ogłoszeń, tekstów, informacji, newsletterów
• Opracowywanie edytorskie scenariuszy
• Przygotowywanie umów z twórcami i wykonawcami
• Bieżący monitoring festiwali teatralnych, nowinek dramaturgicznych, trendów we współczesnym teatrze
• Zgłaszanie spektakli na festiwale teatralne
• Współorganizacja imprez związanych z działalnością Teatru.
• Ścisła współpraca w realizacji zadań z Kierownikiem Literackim i Działem Marketingu
• Działania koordynacyjne związane z eksploatacją spektakli

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe humanistyczne,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Dokładność i odpowiedzialność
• Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze pracy
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl
w terminie do dnia 27.02 2018 r. (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
13.02.2018  
Nabór na stanowisko: FRYZJERKA - PERUKARKA
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Rzemiosł Teatralnych FRYZJERKA - PERUKARKA Miejsce pracy: Kraków Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpo[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Rzemiosł Teatralnych FRYZJERKA - PERUKARKA

Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

• wykonywanie prac fryzjersko-perukarskich zgodnie z projektem i sugestiami scenografa,

• wykonywanie makijaży teatralnych: zwykłych, specjalnych i innych według sugestii scenografa Wymagania stawiane pracownikowi:

• wykształcenie minimum średnie, •umiejętność wykonywania fryzur i makijaży

• odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy, • umiejętność rozwiązywania problemów

• dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy: • pracę w pełnym wymiarze pracy;

• umowę o pracę;

• stabilność zatrudnienia,

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl w terminie do dnia 28.02 2018 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
13.02.2018  
Nabór na stanowisko: Archiwista
...

Dyrekcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:Stanowisko ArchiwistyMiejsce w strukturze organizacyjnej: stanowisko bezpośrednio podległe z-cy DyrektoraMiejsce pracy: [...]

Dyrekcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko:
Stanowisko Archiwisty
Miejsce w strukturze organizacyjnej: stanowisko bezpośrednio podległe z-cy Dyrektora
Miejsce pracy: Kraków
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: o pracę na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
Wymagania stawiane pracownikowi:
• Prowadzenie Zakładowego Archiwum Akt Administracyjnych Teatru im . Juliusza Słowackiego zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. działania archiwów zakładowych oraz Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• Przyjmowanie w uzgodnionych terminach z poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
• Udostępnianie przechowywanej w archiwum zakładowym dokumentacji za pokwitowaniem osobom upoważnionym,
• Kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania.

Wymagania stawiane pracownikowi:

• Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe ze specjalnością archiwalną
• Zaliczony kurs archiwalny przynajmniej I stopnia
• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• znajomość ustawy
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windowe, MS OFFICE-Excel oraz Word) oraz urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV), który powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922.).”;
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl
w terminie do dnia 01.03.2018 r. (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
13.02.2018  
Informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)
...

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompl[...]

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9): a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 701 100,00 zł brutto b) W postępowaniu w terminie ofertę złożyli wykonawcy: 1) IMPEL Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118, z ceną: 760 644,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: termin płatności 30 dni od doręczenia faktury(zgodnie z SIWZ) 2) Dussmann Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, z ceną :1 108 415,16 zł brutto termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: termin płatności 30 dni od doręczenia faktury(zgodnie z SIWZ)  
06.02.2018  
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2)
...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500027630-N-2018 z dnia 06.02.2018 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzy[...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500027630-N-2018 z dnia 06.02.2018 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)- Treść ogłoszenia, zapytań i odpowiedzi doSIWZ oraz modyfikacji SIWZ w załączeniu. 
05.02.2018  
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500026558-N-2018 z dnia 05.02.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzy[...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500026558-N-2018 z dnia 05.02.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9). Treść ogłoszenia, zapytań i odpowiedzi do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ w załączeniu. 
30.01.2018  
Ogłoszenie o zamówieniu
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), opubliko[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2018 pod nr 511796-N-2018-w załączeniu treść ogłoszenia i SIWZ wraz z załącznikami. 
25.01.2018  
Nabór na stanowisko malarz-modelator

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: malarz-modelator.Szczegoły aplikacji w załączonym ogłoszeniu. 

19.01.2018  
Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na rok 2018

Teatr im. Juliusza Slowackiego w zalączeniu przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na rok 2018. 

16.01.2018  
Nabór na stanowisko: montażysta

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: montazysta. Szczegóły aplikacji znajdują sie w załączeniu. 

08.01.2018  
Modernizacja sieci elektrycznej
...

Szanowni Widzowie,Milo nam poinformować że w grudniu 2017 r. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zakończył realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej moderniz[...]


Szanowni Widzowie,

Milo nam poinformować że w grudniu 2017 r. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zakończył realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. W/w dokumentacja pozwala na wykonanie prac modernizacyjnych przestarzałej i dotąd niejednorodnej instalacji elektrycznej w zakresie sceny wraz z widownią oraz zapleczem scenicznym. Jej wykonanie wpisuje się w kompleksowe plany rozwoju instytucji i pozwala na przeprowadzenie prac inwestycyjnych zmierzających do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawnych w tym norm bezpieczeństwa oraz standardów europejskich, poprawy stanu technicznego obiektu i zmniejszenia kosztów jego utrzymania, zwiększenia potencjału teatru w zakresie oferty programowej poprzez zwiększenie możliwości realizacji skomplikowanych technicznie projektów artystycznych, w tym międzynarodowych o wysokiej randze kulturowej i europejskim standardzie), a także podnoszenia komfortu odbioru realizowanych wydarzeń kulturalnych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

_________________________

 
05.01.2018  
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:Specjalista ds. zaopatrzenia i rozliczeń - kierowca
...

Teatr im. Juliusza slowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:Specjalista ds. zaopatrzenia i rozliczeń - kierowca. Szczegółowe informacje na temat aplikacji na przedmiotowe stanowisko znaj[...]

Teatr im. Juliusza slowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:Specjalista ds. zaopatrzenia i rozliczeń - kierowca. Szczegółowe informacje na temat aplikacji na przedmiotowe stanowisko znajdują się w załączniku. 
20.12.2017  
Ogłoszenie o naborze na stanowisko:INSPICJENT

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: INSPICJENT. Opis stanowiska oraz warunki rekrutacji zawiera załączone Ogłoszenie. 

13.12.2017  
Nabór na stanowisko : POrtier

Teatr im. Juliusza Slowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: portier. szczegołowy opis stanowiska oraz warunki rekrutacji zawiera załączone Ogłoszenie.  

01.12.2017  
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Archiwista

Teatr im.Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: archiwista. Szczegoły aplikacji znajduja się w załączonym ogłoszeniu. 

29.11.2017  
Nabór na stanowisko:specjalista ds. płac

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac. Szczegóły aplikacji zamieszczone sa w załączonym ogłoszeniu. 

08.11.2017  
Nabór na stanowisko: Portier

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: portier. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Ogłoszeniu-w załączeniu. 

26.10.2017  
Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. social media i e-marketingu
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukujeSpecjalisty ds. social media i e-marketinguSzukamy osoby kreatywnej, ambitnej i kochającej teatr!Wymagania:• doświadczenia w przygotowywaniu stra[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje

Specjalisty ds. social media i e-marketingu

Szukamy osoby kreatywnej, ambitnej i kochającej teatr!

Wymagania:
• doświadczenia w przygotowywaniu strategii komunikacji w mediach społecznościowych
• doświadczenie w prowadzeniu działań e-marketingowych (kampanie on-line, social media)
• doświadczenie w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter)
• umiejętności obsługi systemu reklamowego Facebooka Ads, Power Editor oraz tworzenia raportów z prowadzonych kampanii
• umiejętności analizy danych za pośrednictwem Google Analytics
• posiadanie wiedzy na temat aktualnych trendów w reklamie i marketingu online
• posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie
• dobra orientacja w nowoczesnych sposobach komunikacji z klientem
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pracę w przyjaznej atmosferze
• Szansę wprowadzania własnych pomysłów
• Możliwość realnego wpływu na rozwój instytucji

Opis stanowiska:
• Tworzenie strategii marketingowej dla firmy oraz wdrażanie jej w różnych kanałach Social Media
• Rozwój obecnie używanych profili firmy w Social Mediach, a także rozwój tej gałęzi marketingu
• Rozwój oraz tworzenie kampanii płatnych
• Prowadzenie analiz trendów
• Badanie efektywności działań wprowadzonych strategii marketingowych
• zarządzanie treściami na stronie internetowej teatru
• odpowiedzialność za proces komunikacji marketingowej (zawartość: strona WWW, social media, portale branżowe, partnerzy),

CV prosimy przysyłać do dnia 10 listopada 2017 na adres ziolkowska@teatrwkrakowie.pl z dopiskiem w tytule Specjalista ds. social media i e-marketingu

 
26.10.2017  
rozsztrzygnięcie postępowania na wykonanie(opracowanie) programu funkcjonalno-użytkowego
...

Zamawiający w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na wykonania zamówienia pn. wykonanie (opracowanie) programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Modernizacja energetyczna w[...]

Zamawiający w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na wykonania zamówienia pn. wykonanie (opracowanie) programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności” (współfinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.3.3. RPO WM 2014-2020) dla trzech budynków Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Św. Ducha 1,2,4 informuje, że została wybrana oferta z najniższą ceną tj. złożoną przez Wykonawcę: SPDV sp. z o.o.,Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10 31-422 Kraków z ceną 103 000 zł netto (126 690 zł brutto)  
24.10.2017  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budyn[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 (CPV 45421100-5), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz Ul. Żeromskiego 41, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.  
18.10.2017  
Informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1(CPV 45421100-5)
...

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie re[...]

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1(CPV 45421100-5) a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 199 260,07 zł, b) W postępowaniu w terminie ofertę złożył jeden wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz ul. Żeromskiego 41, 43-230 Goczałkowice-Zdrój c) Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz ul. Żeromskiego 41, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, zaoferował cenę 211 825,61 zł, termin wykonania zamówienia: 15.12.2017, okres gwarancji (zgodnie z SIWZ): 3 lata, warunki płatności (termin płatności): wynagrodzenie uiszczone zostanie w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury zamawiającemu.  
12.10.2017  
zapytanie ofertowe na wykonanie (opracownie) programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności”(współfinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.3.3. RPO WM 2014-2020) dla trzech budynków Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Św. Ducha 1,2,4
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zamówienia pn. wykonanie (opracowanie) programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwe[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zamówienia pn. wykonanie (opracowanie) programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności”(współfinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.3.3. RPO WM 2014-2020) dla trzech budynków Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Św. Ducha 1,2,4 (CPV 71240000-2). W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania. 
10.10.2017  
Nabór na stanowisko malarz-modelator

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: malarz-modelator.Szczegóły aplikacji znajdują się w załączonym Ogłoszeniu. 

03.10.2017  
Modyfikacja SIWZ wraz ze zmiana ogłoszenia o zamówieniu
...

Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego [...]

Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 (CPV 45421100-5) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP koryguje SIWZ w ten sposób, że w pkt. VI.1.b.2.a. SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu zwrot „trzech lat” jako okres, z którego pochodzić mają wykonane roboty budowlane wskazane przez wykonawcę, zastępuje się zwrotem „pięć lat”. Prawidłowy okres pięciu lat został wskazany dalej w pkt. VII.2.b. SIWZ. W związku z powyższą zmianą, zmienia się termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że termin składania ofert to 18.10.2017r. godz. 12.00, termin otwarcia ofert to 18.10.2017r. godz. 12:15. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w BZP pod nr: 500037590-N-2017 z d, 03.10.2017. 
03.10.2017  
Nabór na stanowisko:Główny Dźwiękowiec Małopolskiego Ogrodu Sztuki

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłosza nabór na stanowisko: Główny Dźwiękowiec Małopolskiego Ogrodu Sztuki. szczegóły aplikacji mozna znaleźć w załączonym ogłoszeniu.  

02.10.2017  
Ogłoszenie o zamówieniu
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowac[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu polegającego na wymianie zestawów szklanych (okna wraz z zadaszeniem) w pomieszczeniach Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 (CPV 45421100-5), opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2017 pod nr 596002-N-2017- treść ogłoszenia i SIWZ w załączeniu. Z uwagi na dużą objętość dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, komplet dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem http://slowacki.teatrwkrakowie.pl/remont.  
30.01.2017  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowacki[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Dussmann Polska Sp. z o.o., Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa-treść zawiadomienia w załączeniu. 
20.01.2017  
Plan postepowań o udzielenie zamówien w roku 2017
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako Zamawiający, na mocy art. 13a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z poźn.zm., w załączeniu zamieszcza plan postępowań o ud[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako Zamawiający, na mocy art. 13a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z poźn.zm., w załączeniu zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017. 
18.01.2017  
Informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)
...

„Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa komp[...]

„Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9): a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 607 861,80 zł, b) W postępowaniu w terminie ofertę złożył jeden wykonawca: Dussmann Polska sp. z o.o., 00-105 Warszawa ul. Twarda 18, c) Wykonawca: Dussmann Polska sp. z o.o., 00-105 Warszawa ul. Twarda 18,, zaoferował cenę 611 280,00 zł, termin wykonania zamówienia(zgodny z SIWZ): 01.02.2017-31.01.2018, okres gwarancji-nie dotyczy, warunki płatności (termin płatności): wynagrodzenie uiszczane będzie miesięcznie z dołu, w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury zamawiającemu ”  
09.01.2017  
Ogloszenie o naborze na stanowisko Specjalista Rzemiosł Teatralnych FRYZJERKA - PERUKARKA
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Rzemiosł Teatralnych FRYZJERKA - PERUKARKA  Miejsce pracy: Kraków Osoba zatrudniona na stanowisku będ[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Rzemiosł Teatralnych FRYZJERKA - PERUKARKA

 Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

• wykonywanie prac fryzjersko-perukarskich zgodnie z projektem i sugestiami scenografa,

• wykonywanie makijaży teatralnych: zwykłych, specjalnych i innych według sugestii scenografa

Wymagania stawiane pracownikowi:

• wykształcenie minimum średnie,

• 2 lata doświadczenia w zawodzie,

• odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy,

• umiejętność rozwiązywania problemów

• umiejętność długofalowego planowania oraz ustalania priorytetów,

• dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

• pracę w pełnym wymiarze pracy;

• umowę o pracę;

• stabilność zatrudnienia,

• przyjazną atmosferę.

CV i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1) do 23 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 lub przesyłać na adres: widz@slowacki.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko –Fryzjerka-Perukarka” Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się od 27 stycznia 2017 r. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
05.01.2017  
Poszukujemy kandydatów na stanowisko Koordynatora Muzycznego
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynatora MuzycznegoMiejsce pracy: KrakówOsoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:• Dbałość o pozi[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynatora Muzycznego

Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
• Dbałość o poziom muzyczny wydarzeń
• projektowanie i organizowanie wydarzeń muzycznych
• organizowanie sesji nagrań
• negocjacje z kompozytorami

Wymagania stawiane pracownikowi:
• wykształcenie minimum średnie muzyczne;
• minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• umiejętność zarzadzania zespołem;
• dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
• pracę w pełnym wymiarze pracy;
• umowę o pracę;
• stabilność zatrudnienia;
• przyjazną atmosferę.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV), który powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”;
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane. Cv i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1) do 17 stycznia 2017 r. do godz. 15.00

 
09.12.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz in[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3). Treść zawiadomienia w załączeniu.

 
08.12.2016  
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: ŚLUSARZ
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Rzemiosł Teatralnych ŚLUSARZ Miejsce pracy: Kraków Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpow[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Rzemiosł Teatralnych

ŚLUSARZ

Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • wykonywanie prac ślusarskich zgodnie ze sztuką ślusarską oraz zgodnie z projektem i sugestiami scenografa,
 • naprawa i konserwacja eksploatowanych wyrobów ślusarskich,
 • konserwacja i drobne naprawy urządzeń i narzędzi ślusarskich,

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia spawalnicze (potwierdzone świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza)
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku – mile widziane;
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność długofalowego planowania oraz ustalania priorytetów;
 • dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze pracy;
 • umowę o pracę;
 • stabilność zatrudnienia;
 • przyjazną atmosferę.

CV i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1)do  23 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 lub przesyłać na adres: w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko – Ślusarz”

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się od 27 grudnia 2016 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
01.12.2016  
...

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kult[...]

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3):

a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 738 000,00 zł

b) W postępowaniu w terminie ofertę złożył wykonawca: Andrzej Sukiennik Firma Kuluar ul. Krakowskie Przedmieście 43 T/2, 32-087 Zielonki,

c) Wykonawca: Andrzej Sukiennik Firma Kuluar ul. Krakowskie Przedmieście 43 T/2, 32-087 Zielonki, zaoferował cenę 857 371,50 zł, termin wykonania zamówienia: 01.01.2017-31.12.2019, okres gwarancji-nie dotyczy, warunki płatności: wynagrodzenie uiszczane będzie miesięcznie z dołu, w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury zamawiającemu

 
29.11.2016  
Odpowiedź na zapytanie
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im [...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

 
23.11.2016  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2016 nr 349849-2016
...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2016 nr 349849-2016, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kult[...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2016 nr 349849-2016, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3). Zmieniane ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2016 pod numerem:348468 -2016- treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

 
22.11.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2016 pod numerem: 348468 - 2016 - treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu.

 
28.09.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Sło[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 32340000-8; 32341000-5)- treść zawiadomienia w załączeniu

 
27.09.2016  
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty ds. pozyskiwania środków
...

Obowiązki:· przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących wsparcia finansowego Teatru i jego działań przez donatorów zewnętrznych· pozyskiwanie sponsorów· przygotowy[...]

Obowiązki:

· przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących wsparcia finansowego Teatru i jego działań przez donatorów zewnętrznych

· pozyskiwanie sponsorów

· przygotowywanie umów i ofert sponsorskich

· stała współpraca z kierownikiem działu marketingu i komunikacji społecznej

Wymagania:

• wykształcenie wyższe;

• umiejętność przygotowywania ofert sponsorskich;

• biegła znajomość pakietu MS Office;

• znajomość oprogramowania środowiska Windows;

• znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o podatku VAT;

• dobra znajomość języków obcych

· Sieć kontaktów biznesowych

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny) w Kancelarii Teatru (pl. Św. Ducha 1, I p.) w terminie do dnia 12 października 2016 r. (decyduje data wpływu). Po tym terminie rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2014 r., Nr 101, poz. 1182 z późn. zm.)

 
22.09.2016  
Dyrekcja Teatru ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. realizacji audiowizualnych przedsięwzięć teatru
...

Opis Stanowiska:• Obsługa kina cyfrowego (serwer multimedialny DOREMI, projektor BARCO);• Obsługa komputera pc• obsługa oprogramowania ARKAOSWymagania:• Wykształcenie techniczne, preferowane informaty[...]

Opis Stanowiska:
• Obsługa kina cyfrowego (serwer multimedialny DOREMI, projektor BARCO);
• Obsługa komputera pc
• obsługa oprogramowania ARKAOS

Wymagania:
• Wykształcenie techniczne, preferowane informatyczne, elektroniczne, elektroakustyczne, elektryczne;
• Doświadczenie w realizacji typu LIVE
• Uprawnienia SEP do 1kv
• Dyspozycyjność;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Odporność na stres
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Dokładność i odpowiedzialność
• Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze godzin
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Oferty zawierające:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (cv) powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn., Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;

należy składać do 10 października 2016 r. w kancelarii Teatru, Kraków pl. Św. Ducha 1, I piętro

 
19.09.2016  
„Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu na dostawę cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 32340000-8; 32341000-5) :a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 399 750,00 zł b) W postępowaniu w terminie ofertę złożył wykonawca: MUSIC INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-223, ul. 28 Lipca 1943 17a.c) Wykonawca MUSIC INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-223, ul. 28 Lipca 1943 17a zaoferował cenę 399 440,51 zł, termin gwarancji : 24 miesiące, termin realizacji umowy 10 dni.”
...

„Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu na dostawę cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 323[...]

„Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu na dostawę cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 32340000-8; 32341000-5) : a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 399 750,00 zł b) W postępowaniu w terminie ofertę złożył wykonawca: MUSIC INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-223, ul. 28 Lipca 1943 17a. c) Wykonawca MUSIC INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-223, ul. 28 Lipca 1943 17a zaoferował cenę 399 440,51 zł, termin gwarancji : 24 miesiące, termin realizacji umowy 10 dni.”

 
13.09.2016  
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Społecznej
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji SpołecznejObowiązki:• Kreowanie i wdrażanie strategii marketingowej Teatru• Aktywne bud[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Społecznej

Obowiązki:
• Kreowanie i wdrażanie strategii marketingowej Teatru
• Aktywne budowanie wizerunku Teatru
• Planowanie i nadzór nad realizacją kampanii i akcji promocyjnych
• Nadzór nad przygotowaniem i koordynacja procesu wydawniczego materiałów
• Zarządzanie zespołem podległych pracowników

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie kierunkowe w zakresie: marketing, zarządzanie, public relations);
• minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
• doświadczenie w tworzeniu strategii i kampanii marketingowych oraz kontaktach z mediami;
• zdolności analityczne oraz umiejętność myślenia strategicznego;
• znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury;
• umiejętność samoorganizacji oraz kierowania pracami zespołu
• kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów;
• umiejętność redagowania tekstów;
• biegła znajomość pakietu MS Office;
• znajomość oprogramowania środowiska Windows;
• znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o podatku VAT;
• dobra znajomość języka obcego

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny) w Kancelarii Teatru (pl. Św. Ducha 1, I p.) w terminie do dnia 28 września 2016 r. (decyduje data wpływu). Po tym terminie rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2014 r., Nr 101, poz. 1182 z późn. zm.)

 
09.09.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 32340000-8; 32341000-5) zamie[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 32340000-8; 32341000-5) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2016 pod numerem:307062-2016- treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu

 
10.08.2016  
Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowieogłasza konkurs na stanowisko Magazyniera
...

Opis stanowiska: Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. Magazynu Środków Inscenizacji należy: • Przyjmowanie i wydawanie środków inscenizacji na podstawie prawidłowej pod względem formalnym i merytoryc[...]

Opis stanowiska:

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. Magazynu Środków Inscenizacji należy:

• Przyjmowanie i wydawanie środków inscenizacji na podstawie prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji

• Przechowywanie środków inscenizacji w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia oraz ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem

• Trwałe znakowanie środków inscenizacji symbolami ustalonymi dla poszczególnych grup asortymentowych

• Prowadzenie dokumentacji magazynowej

• Wypożyczanie środków inscenizacji instytucjom i osobom fizycznym na podstawie prawidłowo sporządzonej dokumentacji oraz aktualnego cennika

• ścisła współpraca ze scenografem w zakresie doboru środków inscenizacji do nowych przedstawień oraz innych przedsięwzięć artystycznych Teatru

• Występowanie z wnioskiem do Kierownikowi Działu Administrowania Majątkiem Teatru o przeprowadzenie likwidacji środków inscenizacji na skutek ich całkowitego zużycia lub zniszczenia

• Prowadzenie kasy fiskalnej oraz ponoszenie odpowiedzialności za powierzone środki pieniężne.

Wymagania obowiązkowe:

• wykształcenie minimum zasadnicze

• bardzo dobra organizacja pracy

• dokładność i odpowiedzialność

• wysoka kultura osobista

Oferujemy:

• pracę w pełnym wymiarze godzin

• Umowę o pracę

• stabilność zatrudnienia

• przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty:

• CV, powinno być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .jedn. Dz.U. z 2014., poz.1182 z późn. zm.).”

• Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres

Teatr im. Juliusza Słowackiego
31-023 Kraków
pl. Św. Ducha 1

W terminie do 23 sierpnia 2016r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
05.08.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
...

„ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teat[...]

„ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 42416000-5) - treść w załączeniu” 
01.08.2016  
Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
...

” Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im.[...]

” Zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 42416000-5)- treść w załączeniu” 
28.07.2016  
Zapytania do treści SIWZ
...

Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. [...]

Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 42416000-5)- treść w załączeniu”. 
22.07.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 42416000-5) opubl[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w Budynku Głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1 (CPV 42416000-5) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016 pod numerem :150061-2016- treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączeniu

 
29.06.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św.[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12 monitorowanie lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4, ul. Radziwiłłowskiej 3 i ul. Rajskiej 12 wraz z konserwacją systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozór i ochrona mienia (CPV 79710000-4, 79992000-4)- treść zawiadomienia w załączniku

 
21.06.2016  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni
...

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i bud[...]

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12 monitorowanie lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4, ul. Radziwiłłowskiej 3 i ul. Rajskiej 12 wraz z konserwacją systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozór i ochrona mienia (CPV 79710000-4, 79992000-4) w załączeniu

 
20.06.2016  
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana terminu składania ofert
...

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynk[...]

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12 monitorowanie lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4, ul. Radziwiłłowskiej 3 i ul. Rajskiej 12 wraz z konserwacją systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozór i ochrona mienia (CPV 79710000-4, 79992000-4) w załączeniu

 
15.06.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12 monitorowanie l[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12 monitorowanie lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4, ul. Radziwiłłowskiej 3 i ul. Rajskiej 12 wraz z konserwacją systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozór i ochrona mienia (CPV 79710000-4, 79992000-4) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2016r. pod numerem 87515-2016- treść ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu

 
08.06.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu pn.:utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1, 2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3 i ul. Półłanki 27c
...

„Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klim[...]

„Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1, 2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3 i ul. Półłanki 27c- treść ogłoszenia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu” 
20.04.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (CPV 30200[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (CPV 30200000-1)- treść zawiadomienia w załączeniu

 
15.04.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku Teatru im. Juliu[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 3 (CPV 31500000-1)- treść zawiadomienia w załączeniu” 
05.04.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 3 (CPV 31500000-1) zamieszc[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali prób w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 3 (CPV 31500000-1) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2016 o numerze 77914-2016- treść ogłoszenia i SIWZ z załącznikami w załączeniu

 
05.04.2016  
Treść zapytań do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
...

Treść zapytań do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (CPV 30[...]

Treść zapytań do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (CPV 30200000-1) - w załączeniu. Zmianie ulega termin składania ofert- nowy termin to: 08.04.2016 godz.12:00

 
30.03.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (30200000-1) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2016 o numerze 71772[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych (30200000-1) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2016 o numerze 71772-2016- treść ogłoszenia i SIWZ z załącznikami w załączeniu. 
29.02.2016  
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: STOLARZ
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:Specjalista Rzemiosł TeatralnychSTOLARZMiejsce pracy: KrakówOsoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Rzemiosł Teatralnych
STOLARZ

Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
• wykonywanie prac stolarskich zgodnie ze sztuką stolarską oraz zgodnie z projektem i sugestiami scenografa,
• naprawa i konserwacja eksploatowanych wyrobów stolarskich,
• konserwacja i drobne naprawy urządzeń i narzędzi stolarskich,

Wymagania stawiane pracownikowi:
• wykształcenie minimum średnie techniczne;
• 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku – mile widziane;
• odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• umiejętność długofalowego planowania oraz ustalania priorytetów;
• dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
• pracę w pełnym wymiarze pracy;
• umowę o pracę;
• stabilność zatrudnienia;
• przyjazną atmosferę.

CV i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1) do 18 marca 2016 r. do godz. 15.00 lub przesyłać na adres: widz@slowacki.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko – Stolarz”
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się po 21 marca 2016 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
29.02.2016  
Konkurs na stanowisko: pracownik gospodarczy
...

Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:Pracownik gospodarczyopis stanowiska:• Nadzór nad stanem technicznym pomieszczeń i wyposażeniem w budynkach Teatru.• Utrzymanie w[...]

Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pracownik gospodarczy

opis stanowiska:
• Nadzór nad stanem technicznym pomieszczeń i wyposażeniem w budynkach Teatru.
• Utrzymanie w stanie niepogorszonym infrastruktury technicznej, zgłaszanie usterek instalacji i urządzeń w budynkach Teatru.
• Usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych uszkodzeń , usterek i awarii w budynkach Teatru.

Wymagania obowiązkowe:
• wykształcenie minimum zasadnicze
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• bardzo dobra organizacja pracy
• dokładność i odpowiedzialność
• wysoka kultura osobista

Oferujemy
• pracę w pełnym wymiarze godzin
• Umowę o pracę
• stabilność zatrudnienia
• przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty
• CV, powinno być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .jedn. Dz.U. z 2014., poz.1182 z późn. zm.).”
• Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres
Teatr im. Juliusza Słowackiego
31-023 Kraków , pl. Św. Ducha 1
W terminie do 7 marca 2016r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
10.02.2016  
Ogłoszenie o najmie
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako wynajmujący zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym, którego przedmiotem jest wybó[...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako wynajmujący zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym, którego przedmiotem jest wybór Najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej- w załączeniu "Istotne warunki postępowania przetargowego prowadzonego na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym, którego przedmiotem jest wybór Najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej"

 
27.01.2016  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół ob[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów teatru im. Juliusza słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) w załączeniu.

 
26.01.2016  
Praca - Specjalista Rzemiosł Teatralnych Malarz - Modelator
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista Rzemiosł Teatralnych Malarz - Modelator Miejsce pracy: Kraków Osoba zatrudniona na stanowisku będzie [...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista Rzemiosł Teatralnych Malarz - Modelator

Miejsce pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • wykonywanie prac malarsko-modelatorskich zgodnie ze sztuką malarsko-modelatorską oraz zgodnie z projektem i sugestiami scenografa,
 • naprawa i konserwacja eksploatowanych wyrobów malarsko-modelatorskich,
 • konserwacja i drobne naprawy urządzeń i narzędzi malarskich i modelatorskich,

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność długofalowego planowania oraz ustalania priorytetów;
 • dokładność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze pracy;
 • umowę o pracę;
 • stabilność zatrudnienia;
 • przyjazną atmosferę.

CV i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1)do  15 lutego 2016 r. do godz. 15.00 lub przesyłać na adres: w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko – Malarz - Modelator”

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się po 17 lutego 2016.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
11.01.2016  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości...
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest : usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opubliko[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest : usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 11.01.2016r. pod nr 2165-2016- treść ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu.

 
07.01.2016  
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:Referenta ds. administracyjnych - goniec
...

Opis stanowiska: • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w Teatrze ( obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej); • obsługa urządzeń biurowych; • dostarczanie dokumentów do urzędów; Wy[...]

Opis stanowiska:
• dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w Teatrze ( obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej);
• obsługa urządzeń biurowych;
• dostarczanie dokumentów do urzędów;

Wymagania:
• wykształcenie średnie;
• doświadczenie na podobnym stanowisku;
• dobra znajomość pakietu MS(MS Word, MS Excel);
• umiejętności obsługi urządzeń biurowych;
• bardzo dobrej organizacja pracy własnej;
• bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
• dokładności i odpowiedzialności;
• wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze pracy
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty :
• CV, powinno być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
• Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .jedn. Dz.U. z 2014., poz.1182 z późn. zm.).”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: Teatr im. Juliusza Słowackiego 31-023 Kraków , pl. Św. Ducha 1 do 20 stycznia 2016r. do godz. 15.00 lub przesyłać na adres: widz@slowacki.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko –” Referenta ds. administracyjnych – goniec” Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 
10.11.2015  
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST : kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12
...

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST : kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. [...]

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST : kompleksowa całodobowa obsługa portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12, monitorowanie lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz ul. Rajska 12 wraz z konserwacją systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozór i ochrona mienia- treść modyfikacji w załączeniu.

 
05.11.2015  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi kompleksowej całodobowej obsługi portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1 i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12...
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi kompleksowej całodobowej obsługi portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1  i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki u[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi kompleksowej całodobowej obsługi portierni w Budynku Głównym Teatru pl. Św. Ducha 1  i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12, monitorowania lokalnych systemów alarmowych z interwencją wyspecjalizowanej załogi dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz ul. Rajska 12 wraz z konserwacją  systemów alarmowych dla obiektów Teatru przy pl. Św. Ducha 1,2,4 oraz dozoru i ochrony mienia- treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.

 
14.07.2015  
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest: usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8)” - treść unieważnienia w załączeniu.[...]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest: usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8)” - treść unieważnienia w załączeniu.

 
06.07.2015  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny...
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2015 pod nr 166542-2[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2015 pod nr 166542-2015- treść niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w załączeniu

 
03.07.2015  
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest: usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8)Treść unieważnienia w załączeniu[...]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, którego przedmiotem jest: usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8)

Treść unieważnienia w załączeniu.

 
22.06.2015  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny
...

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 pod nr 150938-2[...]

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi sceny (CPV 71356000-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 pod nr 150938-2015- treść niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w załączeniu.

 
30.12.2014  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3...
...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w ramach projektu „R[...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) – treść zawiadomienia w załączeniu.”  
09.12.2014  
Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji , klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1, 2,4 i ul. Rajska 12 i Półłanki 27c oraz natychmiastowe informowanie o występujących awariach zagrażających ciągłości pracy w/w urządzeń oraz świadczenie usługi w sposób ciągły tzn. przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, bez względu na dni wolne i święta.
...

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji , klimatyzacji i hyd[...]

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji , klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1, 2,4 i ul. Rajska 12 i Półłanki 27c oraz natychmiastowe informowanie o występujących awariach zagrażających ciągłości pracy w/w urządzeń oraz świadczenie usługi w sposób ciągły tzn. przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, bez względu na dni wolne i święta. Szczegółowy opis zamówienia tj. wymogów co do wykonywania przedmiotowej usługi stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia  
17.11.2014  
:„ Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych”
...

:„ Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego p[...]

:„ Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9)- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, skorygowany przedmiar robót budowlanych rozdz.39-41 oraz ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia umieszczone w BZP w dniu 17.11.2014r. pod nr 376730 w załączeniu.”  
14.11.2014  
Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3
...

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwat[...]

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) w załączeniu.  
07.11.2014  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
...

„ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół[...]

„ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)- treść zawiadomienia w załączeniu”  
06.11.2014  
„ Informacja o terminie wizji lokalnej ul. Radziwiłłowska 3"
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Tea[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) dofinansowanego ze środków: Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyznacza dodatkowe terminy wizji lokalnej w dniach 07.11.2014r. godz.10.00 oraz 12.11.2014r. godz.10.00, ul. Radziwiłłowska 3. W razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawców, zamawiający wyznaczy dodatkowe terminy wizji lokalnej.”  
06.11.2014  
Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3
...

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwat[...]

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) w załączeniu. Wszelkie dokumenty dodatkowe udostępnione Wykonawcom w związku z modyfikacja SIWZ można znaleźć pod adresem http://teatr.slowacki.krakow.pl/rewitalizacja w katalogu „modyfikacjaSIWZ”.

 
29.10.2014  
Informacja o terminie wizji lokalnej- 31.10.2014r. (piątek) godz.10.00, ul. Radziwiłłowska
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obie[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) dofinansowanego ze środków: Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 31.10.2014r. (piątek ) godz.10.00, ul. Radziwiłłowska 3.

W razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawców, zamawiający wyznaczy dodatkowe terminy wizji lokalnej.

 
24.10.2014  
Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej-29.10.2014 godz. 10.00 ul. Radziwiłłowska 3.
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obie[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) dofinansowanego ze środków: Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29.10.2014r. (czwartek ) godz.10.00, ul. Radziwiłłowska 3.

W razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawców, zamawiający wyznaczy dodatkowe terminy wizji lokalnej.

 
22.10.2014  
Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) w załączeniu
...

Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół [...]

Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  (CPV 90910000-9) w załączeniu.

 
21.10.2014  
„Informacja o terminie wizji lokalnej-23.10.2014 godz. 10.00 ul. Radzwiłłowska 3
...

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obie[...]

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu  „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) dofinansowanego ze środków: Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 23.10.2014r. (czwartek ) godz.10.00, ul. Radziwiłłowska 3.

W razie konieczności, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawców, zamawiający wyznaczy dodatkowe terminy wizji lokalnej.”

 
17.10.2014  
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest : usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
...

„ Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest : usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opubli[...]

„ Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest : usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.10.2014r. pod nr 346930-2014- treść ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu” 
16.10.2014  
Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane, którego przedmiotem są: Prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu: Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3
...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, którego przedmiotem są:Prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowa[...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, którego przedmiotem są:

Prace budowlane i konserwatorskie w ramach projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 45212300-9) opublikowane w dniu: 16.10.2014r. w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 344032-2014- treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w załączeniu.

Ze względu na wielkość, kompletna dokumentacja przetargowa wraz z kompletną dokumentacją projektową w wersji elektronicznej znajduje się pod adresem internetowym: http://teatr.slowacki.krakow.pl/rewitalizacja

 
16.09.2014  
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Rzemieślnik teatralny – krawiec/krawcowa
...

Opis stanowiska:Wykonywanie elementów kostiumów, zgodnie ze sztuką krawiecką według projektów i w uzgodnieniu ze scenografem.Wykonywanie niezbędnych miar i poprawek krawieckich.Naprawa i konserwacja e[...]

Opis stanowiska:
Wykonywanie elementów kostiumów, zgodnie ze sztuką krawiecką według projektów i w uzgodnieniu ze scenografem.
Wykonywanie niezbędnych miar i poprawek krawieckich.
Naprawa i konserwacja eksploatowanych kostiumów.

Wymagania:
Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – specjalność krawiectwo;
Doświadczenie w szyciu miarowym!!! (min. 5 lat);
Bardzo dobra organizacja pracy;
Dokładność i odpowiedzialność;
Wysoka kultura osobista;

Oferujemy:
Pracę w pełnym wymiarze godzin;
Umowę o pracę;
Przyjazną atmosferę;

CV i list motywacyjny należy składać w Kancelarii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 do 30 września 2014 r. lub przesłać na adres email: widz@slowacki.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując „Praca – Krawiec”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
22.07.2014  
Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń akustycznych...”
...

Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem urządzeń akustycznych na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”- treść ogłoszenia[...]

Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem urządzeń akustycznych na potrzeby Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”- treść ogłoszenia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

 
04.07.2014  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3..."
...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z roz[...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 pod numerem: 223600-2014”- treść ogłoszenia w załączeniu.

 
18.06.2014  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3)
...

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa i[...]

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3)- treść zawiadomienia w załączeniu”  
04.06.2014  
Ogłoszenie o postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa projektora multimedialnego 1szt

Ogłoszenie o postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa projektora multimedialnego 1 sztuka – szczegóły postępowania zawarte są w treści załączonego ogłoszenia.

 

28.05.2014  
Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3)
...

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie za[...]

„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3) - w załączeniu”  
27.05.2014  
" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV: 44212320-8)
...

" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV: 44212320-8)opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 178058 - 2014 w dniu 2[...]

" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV: 44212320-8)opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 178058 - 2014 w dniu 27.05.2014 - treść w załączeniu"  
23.05.2014  
„Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 175632-2014 w dniu 23.05.2014-treść w załączeniu”
...

Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie z[...]

Treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza,  budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 175632-2014 w dniu 23.05.2014-treść w załączeniu.

 
16.05.2014  
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3)
...

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewit[...]

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych” (CPV 71500000-3) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2014r. pod nr 105845 – 2014- treść ogłoszenia, SIWZ z załącznikami w załączeniu”  
15.05.2014  
Ogłoszenie o przyjmowaniu zleceń z zewnątrz przez pracownie krawieckie Teatru.
...

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie informuje, że pracownie krawieckie Teatru przyjmują zlecenia na szycie i wszelkie przeróbki krawieckie od firm i osób prywatnych. Terminy realizacji zamówień [...]

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie informuje, że pracownie krawieckie Teatru przyjmują zlecenia na szycie i wszelkie przeróbki krawieckie od firm i osób prywatnych. Terminy realizacji zamówień do uzgodnienia, w zależności od terminów premier w Teatrze. Informacje na temat zleceń w dziale technicznym teatru, pod numerem tel. 12 424 45 40.

 
30.04.2014  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8)
...

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8) - treść z[...]

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8) - treść zawiadomienia w załączeniu”  
10.04.2014  
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu - modernizacja trybun MOS
...

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8) opublikowanego w BZP pod nr 79127 w dn[...]

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja trybun w Sali widowiskowej MOS (CPV 44212320-8) opublikowanego w BZP pod nr 79127 w dniu 10.04.2014r

Treść ogłoszenia dostępna w załączniku poniżej.

 
Adres: pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków centrala: 12 424 45 00, 12 424 45 11, 12 424 45 44 e-mail:
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.